En | Nl | Fr

Belgian Construction Certification Association

Welkom bij...

BCCA is een gespecialiseerde zonder winstoogmerk certificatie-instelling in de bouw voor producten en bouwsystemen, organisatiesystemen, beheersystemen, personen en processen.BCCA is actief in alle types van certificatieprocedures, zowel wettelijke procedures via een overheidsmandaat als vrijwillige op basis van een consensus tussen partijen. Telkens als nodig laat BCCA zich door de bevoegde overheid erkennen om aan de certificatie een maximale waarde te geven.